Pirater & Pionjärer

Pirater & pionjärer – en film om
Radio Nord
Tid: 80 minuter.
Produktion: Johan Sköld.

Lagom till Radio Nord Revival den 27-29 maj fanns denna DVD färdig och filmaren Johan Sköld var med ombord på S:t Erik för att sälja filmen. Han började arbeta med filmen för sju år sedan på sin fritid och resultatet är en sammanhängande berättelse i kronologisk ordning om Radio Nords historia samt vad som hände med Bon Jour efteråt. En del filmklipp från Låten från båten som följde med Jan Kotschacks bok och även från Lasse Karlssons egenhändigt inspelade film finns med. Men dessutom har en del amatörfilmer inspelade av nyhetschefen Kjell Bergström använts och dessa unika bilder är en av DVD:ns största tillgångar. Bland annat får vi tjusiga filmsekvenser av Bon Jour ute på öppet hav liksom interiörbilder. Filmen är också rik på intervjuer med tidigare Radio Nord-medarbetare av vilka ett par inte längre finns i livet. Artister, politiker och lyssnare intervjuas också och tempot i filmen är bra. Vi får dock komma ihåg att detta är en produktion som finansierats av producenten själv varför budgeten varit begränsad. Ursprungligen var tanken att försöka sälja filmen till något TV-bolag men ingen nappade.

En del av de inslag som ursprungligen fanns med har lyfts bort då det skulle bli alldeles för dyrt att betala för rättigheterna till materialet. En del tidstypiska filmsekvenser som inte direkt har anknytning till Radio Nord har använts och vissa snuttar har återanvänts genom att spegelvändas. Men det är petitesser. Vad som däremot kan vara något irriterande är att jinglar lagts in i bakgrunden under vissa intervjuer. I åtminstone ett fall gör detta att man har svårt att höra vad den intervjuade säger.

Med dessa reservationer så tycker jag definitivt att filmen är väl värd att införskaffa för alla er som har intresse av Radio Nord. Den är ett bra komplement till boken Stick iväg, Jack och DVD:n säljs direkt av producenten Johan Sköld, e-post johan.skold@cybertext. se Se för övrigt DX-köps annons på annan plats i detta nummer.

Magnus Jespersson, ur EA nr5/2011

Betyg: **** av 5