Sangean ATS-909X

De flesta av Radio-Kuriers läsare känner till den taiwanesiska firman Sangean som utvecklare och tillverkare av bra bärbara världsradiomottagare. Under några år har Sangean däremot inte producerat några ny reseradiomottagare utan koncentrerat sig på utveckling av mottagare för DAB och internetradio. Nu finns Sangean ATS- 909X, som först visades på IFA2010 i Berlin, att köpa på den europeiska marknaden. Harald Kuhl gick på jakt över radiobanden med den och bekräftade att denna radio lever upp till radiojägarnas högt ställda förväntningar.

I allt väsentligt är den nya ATS-909X en vidareutveckling av den välkända ATS-909 varvid ändringar för lång-, mellan- och kortvågsmottagning i huvudsak finns på höljet, främst hos teckenskärmen och reglagen. Mottagaren erbjuder en stor LCD-skärm med vit bakgrundsbelysning och fältet med knappar sträcker sig över hela mottagarens bredd. Man kan mata in frekvenser direkt med siffertangenter eller manuellt via en VFO-ratt. Den sistnämnda är numera en vridskiva på mottagarfronten och påminner om den lösning som fanns på Sony-modellerna ICFSW55 och ICF-SW77 (båda modellerna kan sedan länge ej köpas nya). Teckenskärmen på ATS-909X visar, liksom sin föregångare, frekvensen med en noggrannhet av 1 kHz.

Gammalt och nytt
Till skillnad mot de senaste DSP-utrustade reseradioapparaterna från Kina som erbjuder upp till fem digitala filterbandbredder fortsätter Sangean på den konventionella vägen: För mottagning på lång-, mellan- och kortvåg erbjuder denna dubbelsuperheterodyn två valbara bandbredder. I användarhandboken finns det inga tekniska detaljer men vid en lyssningstest så selekterar de inbyggda filter med ungefär 6 kHz (smal) och 8 kHz (bred). Det breda filtret kan i vanlig ordning bytas ut mot ett smalare och vår Technische Clubdienst har utvecklat en godtagbar lösning. Vid SSB-mottagning av väderradiotjänster eller radioamatörer kan det mottagna sidbandet (LSB/USB) väljas fritt; dock saknas, liksom hos föregångaren, en synkron AMdetektor.

En på tre tidpunkter programmerbar timerfunktion sätter på mottagaren vid den önskade tidpunkten och styr dessutom en extern utgång för att slå på en inspelningsutrustning. Mottagaren kan lagra upp till 406 mottagningsfrekvenser i minnet, som är uppdelat i grupper om nio minnesplatser; varje minnesgrupp kan ges ett alfanumeriskt namn. Ett antal stationer och frekvens finns förprogrammerade vid leverans men dessa data är ofta föråldrade – vissa av de förprogrammerade stationerna sänder inte längre på kortvåg.

Den inbyggda brusspärren kan aktiveras för alla våglängdsområden, vilket kan vara användbart ibland. En nyhet är också den inbyggda laddaren för fyra AA-batterier och en ljudingång för att återge en extern ljudkälla i högtalaren på ATS-909X.

Försöksuppställning

För att få en uppfattning om hur mottagaren uppför sig i praktiken företog jag flera mottagningsutflykter i den omgivande landsbygden för att komma långt från eventuella elektriska störkällor. Om sådana störningar trots detta skulle förekomma skapades de med hög sannolikhet av mottagarens egna elektronik. För att få en uppfattning om ATS-909X mottagarprestanda fans som jämförelseobjekt en reseradio av modell Degen DE1103 med

– även denna radio på med konventionell teknik. DE1103 har namn om sig att vara en prisvärd och effektiv reseradio. Bägge mottagarna fick fyra nya AA-batterier ur samma förpackning som strömförsörjning. En sådan här lyssningstest för att avgöra mottagningspotentialen är utan tvekan subjektiv men man får för praktikfallet värdefulla erfarenheter.

Erfarenheter långvåg

Den första delen av mina mottagningsförsök var koncentrerad till lång- och mellanvåg, på vilka det vid middagstid vid mitt mottagningsställe nära Göttingen med en portabel världsmottagare endast ett fåtal AM-signaler kan tas emot. Som antennanvändes, som i det typiska mottagningsfallet på en resa, den inbyggda ferritstaven. Hemmavid kan mottagningskvaliteten på en sådan här mottagare förbättra väsentligt med t.ex. en extern ramantenn.

Eftersom långvågsmottagningen hos moderna kinesiska reseradioapparater i allmänhet inte är speciellt bra är mottagning av Deutschlandfunks (DLF) på 153 kHz ett ganska relevant test. Denna station tar dock ATS-909X emot med invändningsfri kvalitet och gav ingen orsak till kritik, med undantag för ett svagt bakgrundsbrus. Genom nollställepejling kunde DLF tas bort och den rumänska radion på samma frekvens blev hörbar; DE1103 gav ett liknande resultat. Med under dagen svagare AMsignaler hamnade hörbarheten hos ATS-909X mer och mer på gränsen och den krävde betydligt starkare inkommande signal. Detta gällde för Radio Rossii från Kaliningrad på 171 kHz liksom för BBC inrikes på 198 kHz. Eftersom båda mottagarna kan ta emot på 100 kHz i SSB-läge, lämpar de sig för långvågsmottagning av fjärrskriftstjänsten hos Deutschen Wetterdienstes (DWD) på 147,3 kHz, vilken fungerade bra under testen med de inbyggda ferritstavarna.

Erfarenheter mellanvåg

Vid mottagningsförsök av svaga mellanvågssignaler under sen förmiddag hade den i detta
våglängdsområde ganska kraftfulla DE1103 vissa fördelar när signalerna låg på läsbarhetsgränsen. Även om det inte gick att hitta några stationer som inte var förprogrammerade på ATS-909X så tog referensmottagaren oftast emot dessa med något högre signalstyrka och lägre brusnivå. Detta gällde t ex för SWR Contra på 576 kHz (Mühlacker) och 666 kHz (Rohrdorf), RTBF International på 621 kHz (Wavre), Bayerische Rundfunk på 801 kHz (Ismaning), Groot-Nieuwsradio på 1008 kHz (Flevoland), Danmarks
Radio på 1062 kHz (Kalundborg; sedan dess ersatt med långvåg 243 kHz) såväl som DLF på 1422 kHz (Heusweiler). Även gällande ljudåtergivning av signaler på gränsen var DE1103 något bättre, vilket hjälpte upp läsbarheten hos svaga signaler.

Under strecket så gav ATS-909X även under de svåra förhållandena vid middagstiden en fullt acceptabel mottagning. Vid mörkrets inbrott och med detta högre signalstyrkor gick det inte att upptäcka någon skillnad mellan mottagarna. Dessutom övertygade den mycket angenäma ljudåtergivningen av starka AM-stationer på Sangeanradion. Egengenererade störningar eller blandningsprodukter gick inte att upptäcka i detta våglängdsområde, emellertid så fanns det ingen stark MV-sändare i närheten av mottagningsplatsen.

Erfarenheter kortvåg

Även för mottagningsjämförelsen på kortvåg användes den inbyggda antennen hos de båda
radiomottagarna (mer exakt: teleskopantennen). Om den nya världsradiomottagaren från
Sangean klarade sig bra på mellan- och långvåg så placerade DE1103 klart denna på andra plats vid kortvågsmottagning. Detta visade sig framför allt på de lägre kortvågsbanden medan de båda mottagarna gav i stort sett likvärdiga resultat för 13 m bandet (21,5 MHz).

Skillnaden blev dock tydligare med sjunkande frekvens och alltså kunde rundradiostationer på 16 m bandet (17,5 MHz) tas emot med något lägre brusnivå och något mindre fading på DE1103. Detta märktes till viss del på de starkare sändarna men framförallt på de något svagare: Medan det fortfarande gick att ha en genomgående läsbarhet på DE1103 så hade ATS-909X ingen chans. På 19 m bandet var All India Radio på 15050 kHz ett gränsfall, där man med Sangeanmottagaren kanske kunde ha tagit emot de nödvändiga programdetaljerna för en lyssnarrapport. På KV banden under 19 m fanns det fortfarande stationer som var hörbara på läsbarhetsgränsen med DE1103 man bara kunde tas emot sporadiskt på ATS-909X.

Om detta förhållande gällde för rundradiostationer med sina höga sändningseffekter så hade det en närmast fatal effekt gällande mottagning av de ofta svaga signalerna från radioamatörer. Under dagtid var på 80 m amatörbandet ett antal morse- PSK31- och SSB-signaler fullt läsbara med DE1103 och knappt möjliga att upptäcka med ATS-909X.

För att få jämförbara mottagningsprestanda på kortvåg behövde Sangeanmottagaren hjälp av en extern antenn. Även anslutning av den medföljande nätadaptern ledde till en ökning av signalstyrkan på kortvåg. Ett liknande förhållande gällde för föregångaren, vilket gör att man ställer sig frågan om varför den förväntade ansiktslyftningen uteblev. Som alltid: Technische Clubdienst bygger efter förfrågan in den redan för ATS-909 befintliga förstärkaren vilken höjer mottagningskvaliteten med den inbyggda teleskopantennen.

Erfarenheter UKV

ATS-909X är, liksom sin föregångare, en av de få världsradiomottagarna med UKV-RDS avkodare. Mottagaren kräver dock en stark och stabil signal för att avkoda RDS-informationen. I kontrast till detta står selektiviteten hos de inbyggda filtren: Vid lyssningsjämförelsen kunde WDR 5 på 93,5 MHz tas emot störningsfritt även om lokalsändaren BDR 2 sände på 94,1 MHz. I ett liknande scenario tog ATS-909X emot signaler från WDR 2 på 93,2 MHz nästan utan påverkan av den lokala stationen Radio 21 på 93,4 MHz.

I båda fallen kunde inte DE1103 konkurrerar med sin selektivitet utan måste, för att få en mottagnings som intet var störd av lokalsändarna, stämmas av något under den nominella frekvensen. Sangean anger inga tekniska data, men en inbyggd DSP får UKVmottagning skulle förklara den goda selektiviteten inom detta våglängdsområde.

I fråga om känslighet gick det inte att se någon skillnad vid jämförelsen; till exempel kunde RTL
på 89,0 MHz likväl som Radio Hochstift på 88,1 MHz tas emot lika bra på båda fickradiomottagarna genom noggrann inriktning av teleskopantennen. Som förväntat gav ATS-909X ett bättre UKV-ljud då den inbyggda högtalaren inte började distordera ljudet förrän vid full volymstyrka. För att fylla en semestervåning räcker LF-styrkan alla gånger.

Sammanfattning

I den robusta ATS-909X möts ett komfortabelt handhavande och – med givna medel – ofta
medelmåttiga mottagningsprestanda. Speciellt för kortvågsmottagning är ATS-909X uppenbarligen ingen förbättring från föregångaren. Vid mottagning av svaga signaler inom detta våglängdsområde bör man behandla denna reseradio som en stationär radio; med extern strömförsörjning och en yttre antenn. Då den externa antennkontakten även kan användas för att ansluta en extern ramantenn får lång- och mellanvågsmottagning – den interna
ferritstaven kopplas då ur – är den trots de nämnda svagheterna en intressant radio för den resande stationsjägaren. För fjärrmottagning av UKVstationer finns det ingen antennanslutning, dock ger ATS-909X som tidigare beskrivits ofta övertygande resultat med den inbyggda teleskopantennen. Den som tidigare använder en Sangean ATS-909 behöver inte byta till den nya ATS-909X endast av denna <anledning.

Tekniska data (enligt tillverkaren)
Modellbeteckning: Sangean ATS-909X
Mottagartyp: Dubbelsuper.
Frekvensområde: 100kHz till 29999kHz, 76 MHz till 108 MHz
Modulationssätt: AM, LSB, USB; UKV: bred FM(Stereo via hörlurar och linjeutgång)
Frekvenssteg: LV/MV; 1/9/10 kHz; KV: 1/5 kHz (SSB 40 Hz/1 kHz) UKV: 50/100 kHz LF-effekt: 1W
Minnesplatser: 406 (grupper om nio kan ha alfanumeriskt namn)
Mått: 200 mm x 133 mm x 40 mm (B x H x D)
Vikt: ca 800g
Strömförsörjning: extern 9V (700 mA); intern 4 AA batterier
Ingår i leveransen: Mottagare; 234 V nätadapter (9V, 700 mA), Skyddsväska, Stereo-hörlurar, Trådantenn på spole, Anslutningsklämma (trådantenn)

Bruksanvisning
Pris: ca 180 € (plus eventuella modifikationer)
Harald Kuhl, Radio Kurier – weltweit Hören 8/2011
Översatt av Erik Johansson. Ur DX-Aktuellt nr 1/2013