2013 Shortwave frequency guide

2013 Shortwave frequency guide är som framgår av namnet en årsbok som ges ut av Klingenfuss publications som specialiserat sig på litteratur för olika sorters radiomottagning.

Den riktar sig främst till allroundlyssnaren som lika gärna lyssnar på utilitystationer (NDB undantaget) som rundradio (LV och MV undantagna). Som framgår av titeln är boken skriven på engelska, något som långt ifrån alltid är fallet med tyska böcker och det är en stor fördel för alla de som inte förstår tyska.

Undantaget inledningen börjar boken med ett drygt 20 sidor långt avsnitt som heter Monitoring utility stations och som avhandlar just det. Värdefullt för nybörjaren, för den mer erfarne är inte lika intressant. Därefter följer en 125 sidor lång förteckning av utiltystationer från 20 till 27870 kHz. Förutom frekvens innehåller den signal, stationsnamn, ITU-kod, driftsätt (CW, SSB…) och en kolumn med övriga detaljer.

Därmed har vi avverkat nästan halva boken och nästa kapitel heter Frequency list of broadcast radio stations. Inledningen är högintressant och det är inte utan tillfredsställelse jag noterar att DRM (Digital Radio Mondiale som det står för på något slags fransk-engelska) är på god väg att floppa för såvitt inte så redan skett. Sedan kommer då listan av rundradiostationer som börjar med Northern Territory SW Service (Australien) på 2310 kHz och slutar med RAI, Rom på 26060 kHz. Drygt 102 sidor blev det denna gång. Efter någon sida med aktiva sändaranläggningar kommer så en lista över rundradiostationer i landordning.

Därmed är boken nästan slut. Återstår ett avsnitt över använda förkortningar och lite reklam för övriga Klingenfusspublikationer.

Bokens häftning är mycket tacknämligt gjord så att den ligger kvar i uppslaget läge, någon inte gäller alla böcker.

2012 Shortwave frequency guide kan inte ersätta WRTH och det är heller inte målet med den, eftersom man valt att utelämna mellanvåg och adresser till förmån för utilitystationerna.

The same procedure as last year blir sammanfattningen, boken innehåller till allra största delen samma information som föregående års utgåva. Naturligtvis är allt uppdaterat måste tilläggas. Drygt 25 färre sidor denna gång, och orsaken är förstås primärt att stationer stängs (ett öde som inte bara drabbar rundradiostationer). Den som gillar boken sedan tidigare år kommer inte att bli besviken denna gång heller och är man intresserad av utility finns mig veterligen inga andra årsböcker att välja på.

2013 Shortwave Frequency Guide
Klingenfuss
ISBN 978-3-941040-63-2
© Jörg Klingenfuss Publications, Hagenloher
Strasse 14, D-72070 Tübingen, Tyskland 2012.
376 sidor häftad, svartvitt tryck.

Testad av: Magnus Jespersson, DX-Aktuellt nr 1/2013