2023/2024 Guide to Utility Radio Stations

625,00kr

Slut i lager

Kategorier: ,

Beskrivning

Detta är Klingenfuss förlags storsäljare i 35 år! Som framgår av titeln utkommer boken vartannat år.

Världens största och bästa handledning om icke-rundradiostationer inom hela kortvågsområdet 3 – 30 MHz samt frekvensområdena 0 – 150 kHz och 1,6 – 3 MHz. Stationer för luftfart, sjöfart, militär trafik, diplomatisk trafik, tidsignalstationer, med mera.

Endast den här guideboken ger dig hundratals helt nya frekvenser och skärmdumpar! Nya kapitel täcker även katastrofkommunikation och terroristnätverk. Här är de riktigt fascinerande radiotjänsterna på kortvåg: aero, diplo, maritima, meteo, militär, polis, press och telekom.

Täcker hela kortvågsområdet (HF) från 3 till 30 MHz, plus de intilliggande frekvensbanden från 0 till 150 kHz och från 1,6 till 3 MHz. Innehåller återigen mer än 240 fascinerande nya skärmdumpar från världsledaren inom avancerad digital dataöverföring och övervakning och avkodning av teleprintersystem. Omfattar 9 307 frekvenser övervakade under 2022 med anropssignal, stationsnamn, ITU-landssymbol, typ(er) av modulering och motsvarande returfrekvens, eller tider för mottagning och detaljer. Ett praktiskt register listar 1 600 stationer i 250 länder för snabb åtkomst. Plus: Meteorologiska radiofax/radiotelexstationer. Globala NAVTEX-scheman för navigering och meteorologiska varningar på 424, 428,6, 486, 490 och 518 kHz. Internationell anropssignalserie. NATO Routing Indicator-system. Namn och trafikförkortningar och signaler. Q- och Z-kodgrupper. Fonetiskt alfabet och figurkod. SINPO- och SINPFEMO-koder.

Med 55 års erfarenhet inom området världsomspännande radiokommunikation via HF, förutspådde vi redan år 2000 att HF-e-post kommer att fortsätta att spridas snabbt och snart kommer att utvecklas till den stora tillämpningen av moderna digitala HF-tekniker som vi har marknadsfört – och använt! – i åratal. Intressant nog har HF-e-postens enorma potential inte övervakats – än mindre insett! – av någon annan författare och förlag hittills. Endast de nya Klingenfuss-produkterna för 2023 tar denna fascinerande nya trend i beaktande – nu! Vi – vem mer? – tillhandahålla hundratals helt nya HF-e-postfrekvenser och skärmdumpar. Bland våra kunder finns dussintals underrättelsetjänster, radioövervakning och hemliga tjänster över hela världen: se vår oändliga lista med referenser och professionella kunder!

Ett praktiskt index listar 1,600 stationer i 250 länder. 550 sidor

Inkluderar de allra senaste frekvenserna som används nu i den digitala tiden!

Mer information: http://www.klingenfuss.org/utility.htm