Rea!

Västerbotten – Radiominnen

75,00kr

I lager

Kategorier: ,

Beskrivning

Radions historia i Västerbotten är temat för detta nummer av radio­journalisten Karin Nordberg, som numera är knuten till idéhistoriska institutionen vid Umeå universitet och arbetar med en avhandling om radion som folkbildare. Hon har energiskt deltagit i planeringen av numret och sammanställt det stora lokalhistoriska material som hon funnit under sin forskning.
Här beskriver hon radions framväxt i länet med de entusiastiska radioklubbarna som viktiga pådri­vare, och påminner om lasarettet i Umeå, som var först i landet med radio för patienter. Hon lyfter fram den spännande historien om skogsarbetarbröderna i Lomsjö som gäckade myndigheterna för drygt 40 år sedan med sin illegala sändare ”Black Peter” långt
före Radio Nord.
Dessutom har Karin gett många andra värdefulla uppslag, t.ex. historien om malmletare
Erik L andén, som på 1920-talet skickades till en liten ort i norra länsdelen, där man enligt uppgift kunde höra radio utan vare sig antenn eller apparat. Hon har också förmedlat kontakten med Håka n Cronsioe, filmpro­ducent och skapare av Svensk Tonfilm. Han var
lärare i Rödåsel på 1940-talet och introducerade då skolradio och lyssnarcirklar. Han tecknar en bild av byn och radioupplevelserna där.
 Björn Olsson , idéhistoriker och lärare vid bibliotekarieutbildningen vid Umeå universitet, be­ skriver DX-ing, en mycket populär hobby några årti­onden efter andra världskriget. Ungdomar satt en­ samma eller i grupp klistrade framför sin mottagare och sökte rätt på små stationer runt om i världen. För att spegla verksamheten inom regional- och
lokalradio samt Västerbottens bidrag i riksradion har vi bett ett antal radiomedarbetare nedteckna några minnesbilder. Under rubriken RadioRöster presenteras ett collage kring en verksamhet som också är del av vår kulturhistoria – den ljudliga. Där berättar Hans Ja ckalin, Åke Söderlind, Sigvard Karlsson, Stig Stierna, Bo Johansson, Carl-Axel Nordenberg, Per Runesson, Kjell Ulfhielm, Gudrun Granåsen, Leif Stenberg , Isa Edholm , Tommy
Engman, Annika Melin, Gösta Dahlgren, Bertholof Brännström , Robert Tedestedt, Torbjörn Bergström och Katarina Mazetti om arbetet med radio.

De äldsta bilderna är hämtade ur länsmuseets bildarkiv och Skellefteå museums bildarkiv. Dess­utom har radions arkiv, Västerbottens Folkblad och privatpersoner lånat ut foton vilket vi tackar för.