WRTH A21 Bargraph CD

160,00kr

I lager

Beskrivning

World Radio TV Handbook eller WRTH är den mest exakta och fullständiga guiden till radiovärlden på LW, MW, SW och FM, tillgänglig i alla former. CD: n tar del av denna information: internationella sändningar på LW, MW och SW och inhemsk SW, och visar den som en grafisk färgstapel. Den levereras som pdf och finns på en CD.

Textkolumner visar sändningsfrekvensen i kHz; namnen på de stationer som gör sändningarna eller de programföretag som ansvarar för sändningarna.

Varje post har också ett färgfält. Dessa färgfält visar varaktigheten för varje sändning i UTC på 24-timmarsuret. Färg visar språket för sändningen. Arton språk identifieras av staplar med olika färg, med färgen och språket visas längst ner på sidan.

Du kan också använda Sök-funktionen i Adobe Acrobat för att söka i pdf efter frekvenser, stationer eller webbplatser.

Skivan innehåller också en lista med förkortningar som används i stapeln tillsammans med avkodningstabeller för internationella sändarplatser och länder eller geografiska områden. Dessa levereras också som pdfs. Det finns också en sorterbar lista över sändarplatser i Excel-format.

Observera – Internationella sändnings SW-frekvenser ändras två gånger om året. B-säsongen träder i kraft i slutet av oktober varje år och A-säsongen i slutet av mars. Det tar vanligtvis 4-6 veckor efter säsongens början för sändarna att bestämma sig för de slutliga frekvenser de kommer att använda, även om ändringar ändå görs.